Website emcnv

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onze kernactiviteit is business- en management-support; daarbij staat de coachende werkvorm centraal. Onder de expertise gebieden van business-support vallen onder andere inkoop en marketing; onder management support vallen onder andere de expertise gebieden projectmanagement, ICT management en Corporate Governance. Via "Expertise en diensten" worden business support en management support kort en krachtig toegelicht.

Per definitie is coaching een doeltreffende pragmatische no-nonsense aanpak waardoor gestelde doelen met minimale inspanning en kosten worden bereikt. De coaching aanpak wordt altijd bijzonder gewaardeerd; en niet zonder reden:

 • Coaching straalt betrokkenheid en empathie uit

 • Coaching is persoonlijk en neutraal

 • Coaching staat voor integriteit en discretie

 • Coaching biedt betrokkenen persoonlijk groei en voldoening

 • Coaching wordt zonder uitzondering als buitengewoon positief ervaren.


Onderzoek toont onomwonden aan dat de winstgevendheid een bijzondere correlatie vertoont met de mate van coaching in een organisatie. Echter, wat betekent coaching concreet?

 • Coaching biedt een neutrale omgeving voor het overwegen van alternatieven, en is daarmee een antwoord op de eenzaamheid die een directie/management positie impliciet met zich meebrengt

 • Coaching biedt de mogelijkheid om onbevangen met diverse partijen binnen een organisatie te communiceren en ertussen te interveniëren

 • Het actuele en "just-in-time" karakter van coaching is ten opzichte van consultancy/advies kostenverlagend; betrokkenen krijgen op ieder moment de vereiste en gewenste support

 • Coaching betekent investering in competenties en persoonlijke groei van eigen mensen die daardoor beter gaan presteren; bij consultancy/advies wordt vooral ook geïnvesteerd in medewerkers van toeleveranciers


Van nature heeft coaching een katalyse functie die directe ondersteuning biedt bij het beslechten van actuele levensechte problemen (uitdagingen). Is er enig training die een realistischer casus biedt? En wij geloven er heilig in dat u beter in uw eigen organisatie en uw medewerkers kunt investeren dan in organisatie en medewerkers van de dienstverlener. Dat is ook de ultieme reden voor ons om de coachende werkvorm als uitgangspunt te nemen voor onze inhoudelijke dienstverlening.


COMPETENTIE IS ALTIJD AANWEZIG, MAAR WAT WENST U ER MEE TE DOEN?

 • Wilt u een hogere omzet, meer winst en/of een hoger salaris?

 • Wilt u meer grip op markten door verbetering van marketing/verkoop?

 • Wilt u meer grip hebben op uw leveranciers door verbetering van inkoop/logistiek?

 • Wilt u een betere organisatie en een prettiger werkklimaat?

 • Wilt u effectieve automatisering?

 • Wilt u .....?


Niets is onmogelijk, maar het komt niet vanzelf. “The proof of the pudding is the eating” dus daag ons uit zodat u persoonlijk kunt beoordelen wat wij voor u betekenen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu